HO BIVAK Ostrava Členové oddílu

Členové oddílu

Aktivní členové HO Bivak Ostrava

Kamil

předseda HO Bivak
instruktor ČHS – SCI
člen ČHS od roku 1991
spoluzakladatel HO Bivak
skalky, hory a skialpinismus

Karel

instruktor ČHS – HAL
člen ČHS od roku 1994
spoluzakladatel HO Bivak
skalky, hory a skialpinismus

Pavlína

členka ČHS od roku 1997
spoluzakladatelka HO Bivak
hory a skialpinismus

Radmila

členka ČHS od roku 2004
spoluzakladatelka HO Bivak
skalky

Luboš

člen ČHS od roku 2004
spoluzakladatel HO Bivak
skalky

Jan

člen ČHS od roku 2002
spoluzakladatel HO Bivak
skalky, hory a skialpinismus

Jan

člen ČHS od roku 2006
spoluzakladatel HO Bivak
skalky a skialpinismus

Dan

instruktor ČHS – HAL
člen ČHS od roku 1993
spoluzakladatel HO Bivak
skalky

Michal

člen ČHS od roku 1997
spoluzakladatel HO Bivak
skalky, hory a skialpinismus

Michal

člen ČHS od roku 1997
spoluzakladatel HO Bivak
skalky, hory a skialpinismus

Tomáš

člen ČHS od roku 2010
člen HO Bivak od roku 2010
skalky a hory

Irena

členka ČHS od roku 2010
členka HO Bivak od roku 2010
skalky, hory a skialpinismus

Monika

členka ČHS od roku 2010
členka HO Bivak od roku 2010
skalky

Jan

člen ČHS od roku 2010
člen HO Bivak od roku 2010
skalky a skialpinismus

Eva

člen ČHS od roku 2005
členka HO Bivak od roku 2010
skalky

Adam

člen ČHS od roku 2011
člen HO Bivak od roku 2011
skalky

Kateřina

členka ČHS od roku 2012
členka HO Bivak od roku 2012
skalky a skialpinismus

Martina

člen ČHS od roku 2013
člen HO Bivak od roku 2013
skalky, hory a skialpinismus

Ondřej

člen ČHS od roku 1992
člen HO Bivak od roku 2013
skalky, hory a skialpinismus

Pavel

člen ČHS od roku 2014
člen HO Bivak od roku 2014
skalky, hory a skialpinismus

František

člen ČHS od roku 2015
člen HO Bivak od roku 2015
skalky, hory a skialpinismus

Juraj

člen ČHS od roku 2015
člen HO Bivak od roku 2015
skalky

Kateřina

člen ČHS od roku 2015
člen HO Bivak od roku 2015
skalky

David

člen ČHS od roku 2016
člen HO Bivak od roku 2016
skalky, hory a skialpinismus

Lukáš

člen ČHS od roku 2017
člen HO Bivak od roku 2017
skalky

Kateřina

člen ČHS od roku 2017
člen HO Bivak od roku 2017
skalky

Monika

člen ČHS od roku 2020
člen HO Bivak od roku 2020
skalky

Oskar

člen ČHS od roku 2014
člen HO Bivak od roku 2020
skalky a hory

Adéla

člen ČHS od roku 2020
člen HO Bivak od roku 2020
skalky

Martin

člen ČHS od roku 2020
člen HO Bivak od roku 2023
skalky, hory a skialpinismus

Monika

člen ČHS od roku 2020
člen HO Bivak od roku 2023
hory a skialpinismus